Po stopách vzkříšeného

O víkendovce si děti spolu s učedníky prožili velkopáteční zdrcení ze ztráty učitele a vší naděje, strach z pronásledování i pocit marnosti a beznaděje. Nakonec však místo pláče v prázdném hrobě zpívali písně radosti.Další víkendovky:
  • Po stopách vzkříšeného (2007)
  • Velikonoční víkendovka (2006)
  • Rút
  • Marnotratný syn, aneb kudy vede cesta k Otci?
  • Jonášova cesta, aneb jak se nehraje s Pánem Bohem na schovku.
  • Josefova cesta aneb kudy vede cesta ze studně na faraonův trůn?
  • Od Saula k Pavlovi aneb obrácení Saula.