Víkendovky

Víkendová setkání jsou 2x do roka. Celý víkend prožíváme s dětmi společně nějaký příběh z Bible. Cílem je, aby děti příběh znaly nejen z vyprávění, ale aby si ho také samy prožily, aby dokázaly alespoň přibližně pochopit dané situace, ve kterých se příběhy odehrávají. Proto celé setkání probíhá jako dramatizace daného příběhu s aktivním zapojením dětí (většinou pomáhají hlavnímu hrdinovi atp.). Děti nejen baví to, že po okolí kostela běhají přestrojení vedoucí v dlouhých hábitech a s plenou na hlavě, ale aktivně se rády samy zapojí a přiváží si domu nezapomenutelné zážitky:-). Víkendovky končí v neděli společnými bohoslužbami, které si pro dospělé připraví děti samy (tzn. že se podílejí na čtení z Písma, na modlitbách a na "kázání", které spočívá v dramatizaci - pantomimou - daného prožitého příběhu).

Dosud jsme měli víkendovky na tato témata:
 • Po stopách vzkříšeného (2007)
 • Velikonoční víkendovka (2006)
 • Rút
 • Marnotratný syn, aneb kudy vede cesta k Otci?
 • Jonášova cesta, aneb jak se nehraje s Pánem Bohem na schovku.
 • Josefova cesta aneb kudy vede cesta ze studně na faraonův trůn?
 • Od Saula k Pavlovi aneb obrácení Saula.

 • Tábory

 • Odvážný Abraham aneb Bůh vyvolil a povolal člověka (Tábor ze srpna 2007) - najdete zde také přřípravy na jednotlivé "biblické chvilky" (lze využít pro hodiny náboženství atp.) a přípravu na dětské bohoslužby.

 • Uvítací program k táboru ze srpna 2005
 • Tábor ze srpna 2005 - autorkou projektu je moje maminka Věra Hudcová

 • Uvítací program k táboru ze srpna 2005

 • Dětské bohoslužby k táboru ze srpna 2005 - na téma "Marnotratný syn"

 • Tábor ze srpna 2004 - autorkou projektu je moje maminka Věra Hudcová