1. Co je Tim 2,2

Tim 2,2 je občanské sdružení pro práci s dětmi v církvi, ředitelkou a zakladatelkou Tim 2,2 je Manuela Jungová. Toto sdružení svou činností navazuje na práci Odboru pro práci s dětmi Církve bratrské a na dohodu uzavřenou mezi Allianz-Mission a Církví bratrskou v roce 1997. "Cílem sdružení je rozvíjení a šíření kulturních a duchovních hodnot v souladu s vyznáním víry České evangelické aliance zejména prostřednictvím: vzdělávání pracovníků s dětmi v církvích a dalších zájemců, dětské literatury, dětského sborového zpěvu. Sdružení naplňuje tyto cíle především: vydáváním metodických materiálů a výchovných pomůcek pro učitele a rodiče, pořádáním kurzů a seminářů, vydáváním dětské literatury, pořádáním nácvikových soustředění formou táborů pro děti, pořádáním koncertů v tuzemsku i zahraničí, vydáváním a rozšiřováním hudebních materiálů a záznamů na hudebních nosičích, informováním veřejnosti o své činnosti a získáváním její podpory."

Jméno Tim 2,2 je odvozeno od biblického verše 2 Tm 2,2: "2. Timoteovi 2,2 jsme si zvolili jako své motto z toho důvodu, že přesně vystihuje, co je jádrem celé naší práce - totiž předávat: biblické poselství další generaci, teoretické základy pro práci s dětmi, praktické pomůcky (literaturu, ...) pro děti, rodiče a pracovníky s dětmi. ... Chtěli bychom přispívat k tomu, aby děti všech věkových skupin prožívaly vztah k Bohu a křesťanské společenství jako něco pozitivního, praktického a osobního."

Pro Tim 2,2 je velmi důležité věnovat se dětem v souladu s jejich věkem (zohlednění vývojové psychologie). Pro každou věkovou skupinu vydává zvláštní materiály.

Cílem je vytvoření živého vztahu s Bohem u dětí, které chodí s rodiči do sboru - aby pro ně chození do sboru nebyla pouze "forma", ale prožívaly to vnitřně.