Kázání a studijní materiály ke stažení

Kázání:

» Ježíš kráčí po moři (Mt 14,22-33) (doc)

» Milosrdný Samařan (doc)

» Nasycení 5 tisíců (J 6) (doc)

» Umývání nohou učedníkům (J 13) (doc)


Studijní materiály:

» Metodika: Projekt na týdenní tábor - seminárka (Sv. Jan pod Skalou) (doc)

» Projekt pracovní výchovy: Panenka ze slámy - zápočet z PV (Sv. Jan pod Skalou) (doc)

» Projekt ekolog. výchovy: Oceán - zápočet z ekologie (Sv. Jan pod Skalou) (doc)

» Hudebka: Intervaly - přehledná tabulka (doc)

» Psychologie: Eckhart - seminárka (doc)

» Dramatická výchova: Ptáci a létání - seminárka (doc).

» Využití náboženské pedagogiky celistvé výchovy v praxi ČCE - Absolventská práce ze srpna 2006 (Sv. Jan pod Skalou). (pdf, 2 Mb)

» Práce s předškolními dětmi (stručný přehled základních informací o křesťanské výchově dětí - vývojová psychologie, psychologie komunikace, jak připravit hodinu náboženství atp.) - z dílny na setkání učitelů nedělních škol (Brno, 2006).