8. Srovnání ukázkové lekce RPP s exegezí a ukázkovou lekcí podle metodiky ČCE

Přístupy obou metodik jsou natolik odlišné, že je velmi obtížné obě lekce porovnat. ČCE příběh o svatbě v Káně vypráví; RPP jej nechává děti prožít - ony samy se stávají účastníky hostiny. K tomu jsou uzpůsobené i písně, které narozdíl od písní ČCE, DM a Tim 2,2 nesdělují žádné teologické obsahy (či křesťanské pravdy), ale jsou více meditativní - mají jednoduchou melodii i jednoduchý text - tak, aby se děti do písně mohly cele ponořit a vnímaly její obsah.

RPP jde o to, aby byl příběh zasazen do dětem známého prostředí, aby se předem nějak seznámily či ztotožnily s jednotlivými kulisami (k tomu slouží dvě předcházející "přípravné" lekce). Pak přichází samotné vyprávění spojené se zpěvem písně. Vyprávění je oproti lekci ČCE stručnější a je střídáno se zpěvem písně. Lekce RPP se ani tak nesoustředí na samotný akt zázraku, jako na to, co Ježíše pohnulo k takovému jednání: láska k lidem. Hlavní důraz je kladen na to, že Ježíš se ujímá "zoufalých" situací - není mu lhostejné lidské trápení - to je vyjádřeno i závěrečnou modlitbou. Lekce RPP rozehrává i alegoricko-symbolickou rovinu příběhu: Tak jako Ježíš proměňuje víno, proměňuje i člověka (prázdného naplňuje, hříšného uzdravuje atd.).

  • Ukázková lekce katecheze podle metodiky ČCE
  • Exegeze oddílu z evangelia podle Jana, 2. kapitoly