Celoroční projekty Nedělní školy FS ČCE v Soběhrdech

Projekty jsou sestaveny vždy na 1 školní rok a snažíme se o rozmanitosst. Některé projekty jsou sestaveny hronologicky např. po Starozákonních postavách, ježíšových příbězích atd. Vloni jsme se pokusili sestavit projekt podle témat a to nechronologicky - ke každému tématu jsme přiřadili záměrně příběhy jak ze SZ, tak z NZ.

Letos jsme realizujeme projekt Synodní rady ČCE.
Dosud jsme měli projekty na tato témata:
  • Život Ježíše Krista
  • Světlo světa
  • Boží království?
  • Co se můžeme přiučit od služebníků Hospodinových?
  • Jaký je Bůh?