Vánoční hry

Vánoční hry jsou již tradiční součástí našich sborových Vánoc. Každoročně slavímě na 4. adventní neděli tím, že si děti připraví pro dospělé divadelní hru s vánoční tématikou.

Jak nacvičovat divadelní představení?

Hry, jejichž jsem autorem:

  • Dlouho očekávaný král (2002)
  • Sčítání lidu (2002)
  • Něco velikého se chystá (2003)
  • Otevřete svoje srdce (2004)
  • Patero pokušení (2005)
  • Světlo naděje pro mne i pro tebe je - aneb apoštolovo putování (2006)
  • Putování za hvězdou aneb vánoční googlení... (2008)
  • Čtvrtý z mudrců (2009)

  • Další hry jsou k dispozici na stránkách Synodní rady ČCE v sekci "Tisk".