Nedělní Škola FS ČCE v Soběhrdech

Nedělní škola evangelického sboru v Soběhrdech čítá okolo 25 dětí. Ve školním roce 2005/06 jsme se rozhodli realizovat projekt Synodní rady ČCE, ke kterému vycházejí katechetické přílohy i pracovní listy pro děti. Děti vedou různí lidé ze sboru, proto je výuka pestrá. Snažíme se děti vést k osobnímu prožívání víry, k pochopení, co pro ně osobně Bůh znamená. Důraz klademe i na utváření dobrého a pevného společenství dětí ve sboru. Nedělní škola je otevřena pro všechny děti, bez ohledu na vyznání, víru či nevíru, bydliště, národnost atp. Název nedělní škola může vyvolávat asiciaci školní výuky, ale od naší školy spíše můžete očekávat hravou a snadnou formou předávané biblické svědectví.


Plánované akce:

  • Letní setkání dětí v Luhu u Čími (otevřeno i pro širokou veřejnost:) - 18. - 25. srpna 2007 (více informací se dozvíte na níže uvedeném e-mailu).