Co na těchto stránkách najdete?
Vítám vás na svých stránkách, které jsou věnovány katechezi dětí. Najdete zde:

 • Diplomovou práci "Metodika katecheze dětí podle F. Ketta, Dětské misie a M. Jungové a její využití v praxi Českobratrské církve evangelické" (byla obhájena 22. 6. 2004 na Evangelické teologické fakultě UK)
 • Absolventskou práci "Využití Náboženské pedagogiky celistvé výchovy v praxi ČCE" (byla obhájena 18. 9. 2006 na VOŠ pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou)
 • Materiály z práce v Nedělné škole evangelického sboru v Soběhrdech (viz levý sloupec).
 • Materiály ze seminářů
 • Studijní počiny (z VOŠ pedagogické ve Sv. Janu pod Skalou)
 • Kázání

  Aktuálně

  Pásmo pro předškolní děti "Stvoření světa"

  Po mateřské přestávce se opět hlásím do služby - díky své úžasné dcerce Jasmínce jsem se vrhla do krátkých jednoduchých prográmků pro maličké děti od 3 let.

  Čeká nás pásmo o stvoření světa, které bude probíhat v nedělích a čtvrtcích, kdy se scházejí maminky s dětmi.

  Za sebou máme lekci první "A bylo světlo", dětičky krásně spolupracovaly a bylo to moc příjemné, takže budeme pokračovat. Cca jednou až dvakrát za 14 dní, sem přibude další "den". Vhodné pro děti od 2,5 roku do 6 let, maličké děti za doprovodu rodičů.

  => Den první: A bylo světlo (Sluníčko s paprsky)

  Čtvrtý z mudrců na čtvrtou adventní neděli v Soběhrdech

  Při nedělních bohoslužbách 20. prosince představily děti a přátelé sboru ČCE v Soběhrdech novou vánoční hru podle předlohy Henryho van Dyka "Čtvrtý z mudrců".

  Děti i mládežníci se velmi dobře zhostili svých rolí a podali výborné herecké výkony. Nejedno oko nezůstalo suché:-) Letos přes mediální chřipku nechybělo jediné dítě, všichni hráli (i když má sestra s horečkou a bolestmi hlavy:-).

  => Více o hře
  => Fotografie

  20. prosince 2009 - Vánoční hra dětí a přátel sboru

  Při nedělních bohoslužbách 20. prosince od 10 hodin představí děti a přátelé sboru ČCE v Soběhrdech novou vánoční hru podle předlohy Henryho van Dyka "Čtvrtý z mudrců".

  Hra je společným dílem dětí, konfirmandů, mládežníků i dospěláků.

  Srdečně jsou zváni všichni, kteří mají zájem se spolu s dětmi zastavit v předvánočním čase a zapřemýšlet, proč že jsou pro nás Vánoce důležité...

  => Pozvánka v PDF.

  Víkendovka o Balákovi a Bileámovi

  V Soběhrdech proběhla podzimní víkendovka. Společně jsme se prodírali příběhem Baláka a Bileáma. V pátek večer jsme společně oslavili Samíkovi narozeniny. V sobotu jsme se vydali na vrchol hory s Bileámem, abychom obětovali a zlořečili Izraelcům. Místo toho jsme zaslechli proroctví o hvězdě, která vyjde z Jákoba... Odpoledne nás čekala brigáda. V neděli jsme po společných bohoslužbách poslouchali povídání o Záchranné stanici pro zraněné živočichy ve Vlašimi, seznámili se se ježkem Angreštem a stloukli si rehkovníky a sýkorníky.

  => Fotky z víkendovky

  V Soběhrdech proběhne podzimní víkendovka

  Zveme všechny děti ze sboru, letního setkání v Luhu u Čími i sousedních křesťanských společenství na víkendové setkání v Soběhrdech, které proběhne 23. - 25. října. Budeme se společně prodírat příběhem Bileáma a Baláka.

  Začátek v 17 hodin. Konec v neděli společným oběděm, stloukáním budek a povídáním o Záchranné stanici pro živočichy ve Vlašimi.

  Více v přiložených pozvánkách:

  => Pozvánka na víkendovku
  => Pozvánka a stloukání budek

  V Třebíči proběhly dětské bohoslužby a dětský den

  1. března se v Třebíči konal dětský den, jehož součástí byly také dětské bohoslužby. Trochu jsme "rozbourali" kostel, abychom si mohli společně s dětmi prožít příběh komorníka etiopské královny a jeho křest. Celý den se nesl v duchu vody. Během bohoslužeb jsme si připomněli křest, po bohoslužbách jsme ztvárňovali moře a dobře plující lodě, kreslili jsme komix o etiopském dvořanu, šili loutky, připravovali divadlo, ale největší úspěch sklidila dílna pokusů s vodou.

  => Dětské bohoslužby - Křest etiopského dvořana.
  => Program do čtyř skupinek na téma "voda".
  => Sborový den ve fotografiích.

  "Putování za hvězdou aneb vánoční googlení..." spatřilo světlo světa i na internetu

  Na stránky byla přidána nová vánoční hra "Putování za hvězdou aneb vánoční googlení...", která měla premiéru 21. 12. 2008. Příběh nás zpočátku zavede do soudobé astronomické kanceláře dvou mudrců, kteří se díky inteligentnímu systému na počítače napojených teleskopů dozvádají o zvláštním světelném úkazu na obloze. Díky získanému grantu mohou putovat za tajemstvím vánoční hvězdy. Současně s mudrci cestuje do Izraele i zájezd mateřské školy a Baltazar, všichni se společně setkávají na palubě letu ESA 21-08. Po příletu do Jeruzaléma se do příběhu vměšuje již známá soukromá televize Sova a její reportérka Blažena Nectěná. Zatímco se mudrci vyptávají na zvláštní hvězdu u Heroda mága a ježibaby, seznámí se děti s prorokyní Annou, která je posílá správným směrem. Nakonec se všichni potkávají u nově narozeného Spasitele. Nedílnou součástí celého bádání se stává i nejmenovaný internetový vyhledavač...

  Kromě scénáře zde naleznete zvukové kulisy, prezentace, seznamy rekvizit atp.

  => Putování za hvězdou aneb vánoční googlení...
  => Fotografie z premiéry hry v Soběhrdech

  V Soběhrdech se uskuteční premiéra nové vánoční hry

  Moje nová vánoční hra "Putování za hvězdou aneb vánoční googlení..." bude mít premiéru na čtvrtou adventní neděli v kostele soběhrdského evangelického sboru. Hru o zvláštní hvězdě, třech mudrcích a jednom nejmenovaném internetovém vyhledavači představí děti a mládež z FS ČCE v Soběhrdech. Na režiji se podílely samy děti, proto to bude mít určitě perfektní šťávu. Určitě přijďte!:-)

  => Pozvánka na vánoční hru (formát pdf)

  Na setkání nedělkářů v Novém Městě na Moravě se uskutečnila dílna o práci s předškolními dětmi.

  Setkání proběhlo v září. Věnovali jsme se tématům nedělní školy v ŠR 2008/09. Praktická dílna byla věnována předškolním dětem. Tématem ukázky byl přechod Izraelců přes moře.


  => Ukázková lekce: Přechod přes moře
  => Práce s předškolními dětmi
  Duchovní obnova v Českém Těšíně se nesla ve zvuku
  sedmi "Ó antifon"


  Účastníci tří proběhlých seminářů Náboženské pedagogicy celistvé výchovy podle F. Ketta a S. E. Kaufmannové se již po několikáte sjeli do Českého Těšína k "vnitřímu nádechu". Tentokrát jsme rozjímali nad sedmi adventními "Ó antifonami". Srdce, kořene, cesty, klíče, hvězdy, světla a koruny.


  => Fotografie ze setkání.


  Nová vánoční hra bude letos o misii mezi divochy

  18. listopadu začínají soběhrdské děti, konfirmandi i mládež chystají novou vánoční hru "Budete chodit po Jeho stezkách". Autorkou hry je letos Pavlína Hradečná, kterou inspirovala kniha B. Olsona "Bručko - běloch, který se stal indiánem". Hru budete moci shlédnout v neděli 23. 12. 2007 od 10 hodin v Soběhrdech.

  V srpnu se děti vydaly po stopách odvážného Abrahama

  Během letního tradičního setkání v Luhu u Čími "Odvážný Abraham aneb Bůh vyvolil a povolal člověka" děti prožily příběhy praotce.

  Můžete si stáhnout nejen celý program tábora, který obsahuje také cíle, metody, hry, biblické myšlenky i programy. K táboru je zpracován i kompletní biblický program na Abrahamovské téma, který obsahuje 6 asi půlhodinových biblických chvilek, které se dají použít i pro hodiny náboženství. A také dětské bohoslužby, které jsou zpracovány podle náboženské pedagogiky celistvé výchovy.

  Děti se o víkendovce vydaly po stopách vzkříšeného

  V Soběhrdech se uskutečnila další víkendovka - "Po stopách vzkříšeného", tentokráte jsme s učedníky prožili velkopáteční zdrcení ze ztráty učitele a vší naděje, prožili jsme strach z pronásledování i pocit marnosti a beznaděje. Nakonec jsme však místo pláče v prázdném hrobě zpívali písně radosti.

  Je hotov přepis ukázky o Stvoření (Batzerovi)

  Konečně jsem našla čas a přepsala své poznámky z toho, co jsem pochytila z ukázky Batzerových na téma Stvoření. Má-li kdo něco na doplnění, sem s tím! Text berte jako přepis slyšeného z ukázkové lekce.

  => Stvoření (pdf, 213 kB)

  S Batzerovými jsme prožili stvoření světa

  Ukázka na téma poslední večeře Páně. Uschi a Georg Batzerovi ve Svatém Janu pod Skalou 10. 4. 2007 uvedli ukázku náboženské pedagogiky celistvé výchovy. Do České Republiky jezdí již od roku 2000. Tentokrát zde byli s tématem "Stvoření světa". Materiály z tohoto setkání mám zatím pouze ve formě psaných poznámek, pokud čas dovolí, pokusím se je zpracovat do e-podoby a přidat postupně na stránky.

  => Fotografie ze setkání
  => Přepis celého setkání (pdf, 213 kB)

  O jarní víkendovce se vydáme po stopách vzkříšeného

  Ve dnech 13. - 15. dubna 2007 proběhne v Soběhrdech již tradiční jarní sborová víkendovka pro děti. Tentokrát budeme společně s apoštoly putovat po stopách vzkříšeného Krista. Setkáme se s učedníky, kteří Ježíše potkali na cestě do Emauz a společně oslavíme vzkříšení Krista.

  Proběh seminář pro učitele NŠ na Hvozdnici

  Ukázka na téma poslední večeře Páně.16. - 18. března proběhl na Hvozdnici Seminář pro (nejen) začínající učitele nedělních škol. V rámci závěrečné části (práce s předškolními a mladšími školními dětmi) proběhla také ukázka Náboženské pedagogiky celistvé výchovy.

  Materiály ze semináře:

  Fotografie ze semináře

  Přijeďte na seminář pro učitele NŠ na Hvozdnici

  Seminář pro (nejen) začínající učitele nedělních škol (Hvozdnici u Prahy, 16. - 18. března 2007), na kterém v sobotu odpoledne také přispěji svou troškou do mlýna:)

 • Pozvánka a přihláška (doc, 33 kB)
 • Program semináře (doc, 130 kB)

  Vánoční hra "Světlo naděje..." má zpracovánu kompletní novou stránku!

  Přidána kompletní stránka o nové vánoční hře "Světlo naděje pro mne i tebe je... aneb apoštolovo putování". Aktualizovaná verze scénáře, zvuky ke hře, kulisy, fotografie a zajímavé informace.

  V sekci "Náboženské pedagogiky" najdete aktualizované údaje

  Byly aktualizovány údaje o náboženské pedagogice celistvé výchovy (F.Kett) - podle absolventské práce. Přidána kapitola o Specifikách práce v prostředí ČCE a kapitola o pomůckách. Aktualizovány kapitoly o principech a východiscích této pedagogiky.

  Proběhlo setkání učitelů NŠ v Brně

  Na setkání učitelů NŠ v ČCE, které proběhlo 4. 11. 2006 v Brně jsme se věnovali letošníku tématu - skutkům apoštolským. Jedna z dílen byla zaměřena na téma "práce s předškolními dětmi".

  Materiály z dílny:

 • Práce s předškolními dětmi (stručný přehled základních informací o křesťanské výchově dětí - vývojová psychologie, psychologie komunikace, jak připravit hodinu náboženství atp.);
 • Křest etiopského dvořana (zpracovaná hodina náboženství/nedělní školy);
 • Bůh přináší světlo - Petr vysvobozen z vězení (zpracovaná hodina náboženství/nedělní školy);
 • Štěpán (zpracovaná hodina náboženství/nedělní školy).

  O dětských táborových bohoslužbách jsme si povídali o srdci

  Děti si o bohosližbách ztvárnily své srdce. Dětské bohoslužby na téma "Srdce - místo, kde přebývá Bůh" byly připraveny jako bohoslužby na dětský tábor (zaměřeno na děti hledající Boha).

  Dopsala jsem absolventskou práci

  Dnes v noci (14. 8.) jsem dopsala svou absolventskou práci s tématem Využití náboženské pedagogiky celistvé výchovy v praxi ČCE (pdf, 2 Mb) (Byla obhájena 18. 9. 2006:).

  Proběhla pašijová víkendovka pro děti

  Víkendovku, při které jsme se vydali s učedníky cestou pašijního příběhu můžete najít zde.


  Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, sdělit mi své postřehy a poznatky, budu ráda, když mi napíšete;-)