1. Co je Dětská misie?

Dětská misie - Child Evangelism Fellowship (CEF) - je největší celosvětovou organizací pro evangelizaci dětí. Působí ve 153 zemích světa a své hlavní centrum má v USA, kde byla založena. Svá centra má po celém světě - v Evropě v Langenbrucku: European Child Evangelism Fellowship. V České republice je centrum Dětské misie v Příboře. V jednotlivých zemích světa má být práce přizpůsobena národním podmínkám - mohou vydávat vlastní literaturu, pomůcky atd. CEF není nijak denominačně vázána - má působit naddenominačně - spoluprací s místními sbory.