Metodika katecheze dětí podle F. Ketta, Dětské misie a M. Jungové a její využití v praxi Českobratrské církve evangelické.

Diplomové práce byla obhájena dne 22. 6. 2004 na Evangelické teologické fakultě UK.

Tématu se však nadále věnuji a zpracuji je nově do absolventské práce na VOŠ pedagogické ve Sv. Jan pod Skalou, předpokládaný termín odevzdání: srpen, 2006:)

Poznámka: Popisy jednotlivých metod najdete v sekcích "F.Kett", Tim 2,2 (Manuela Jungová) a Dětská misie. Najdete je vždy na horní vodorovné liště.

Aktuální informace k Náboženské pedagogice celistvé výchovy (F. Kett) najdete i v mé absolventské práci "Využití náboženské pedagogiky celistvé výchovy v praxi ČCE" (soubor pdf, 2 MB).