2. Vznik a vývoj Religionspädagogische Praxis

RPP má své počátky v sedmdesátých letech, kdy do Evropy pronikaly nejrůznější pedagogické vlivy, zejména kognitivní a neautoritativní výchova. Proti těmto proudům se staví tzv. elementární pedagogika, kterou založil Johan Heinrich Pestalozzi (1764-1827) a prakticky rozvinul Fridrich Fröbel (1782-1852). Tato pedagogika dítě vnímá v jeho celistvosti a neredukuje výchovu pouze na oblast kognitivní. V sedmdesátých letech byla velká část mateřských škol a jeslí ve vlastnictví církve, proto Německá katolická charita ve Freiburgu roku 1973 stanovila komisi, která se měla zabývat náboženským vzděláváním v těchto zařízeních. Franz Kett, v té době vedoucí Oddělení pro mateřské školy Německé katolické charity v Mnichově, se stal jedním z vedoucích této komise. V té době se, jak sám píše , "šťastnou náhodou" setkal na semináři náboženské pedagogiky se sestrou Esther Kaumannovou, která byla v té době vychovatelkou v jedné mateřské škole na předměstí Mnichova. Na Franze Ketta její způsob práce velice zapůsobil - zejména vysoké ocenění dětské osobnosti, její intuice, kreativita a tvořivá síla. Tím začala jejich spolupráce - Franz Kett se od Esther Kaufmannové učil v mateřské škole a postupně společnými silami vytvořili koncepci RPP, jejíž jedinečnost - podle Franze Ketta - spočívá v neoddělování náboženské výchovy od celkového vzdělávacího programu v mateřských školách - náboženská výchova je do kurikula mateřské školy vnořena a tvoří jeho vnitřní sílu.

Roku 1982, kdy se Esther Kaufmannová přestěhovala do Gurtweilu v jižním Schwarzwaldu, se dalšími spolupracovníky RPP stali i páter Dr. Meinulfem Blechschmidt a Marie Bronnen.

Mezi pedagogy často vyvstává otázka, do jaké míry RPP souvisí s pedagogikou Marie Montessori, Waldorfskou pedagogikou a hlubinně psychologickou pedagogikou. Podle Kranze Ketta tato metoda nevznikla na základě žádné z těchto pedagogik, nýbrž induktivně na základě praxe. RPP je často označována zjednodušeně za Kettovu metodu, ale podle Ketta je tento název nepřesný, protože metoda vznikla ve spolupráci s Esther Kaufmannovou.

Od roku 1978 vycházejí oficiálně příručky pro katechety - každý "sešit" je zaměřen na určité téma a obsahuje praktické rady, jak jej s dětmi zpracovat.

Do České republiky přišla tato metoda před pěti lety díky manželům Batzerovým, kteří jsou blízkými spolupracovníky Franze Ketta a Esther Kaufmannové. Od té doby v Čechách byli již čtyřikrát - vždy s jiným projektem (Vánoce, Velikonoce, Otčenáš, Sv. František). V českém prostředí se této metodě věnuje Pavla Edita Herciková, Eva Muroňová a Jarmila Plačková. V češtině vyšel první projekt roku 2003 - jde o projekt adventní: "Ta hvězda naděje pro mne i pro tebe" (Výhodou je i vložené CD s písničkami, které pro tento projekt připravila a nazpívala Ztracená kapela.)