4. Cíle RPP

RPP chce vytvářet takové prostředí, ve kterém si dítě může uvědomovat samo sebe, může poznávat svoji individualitu, prožívat ji a přisvědčovat jí. RPP jde o celostnou výchovu dítěte. Základem je proto neoddělování profánního a sakrálního vnímání světa. Náboženská výchova není vydělena do nějaké zvláštní oblasti, dítě ji má vnímat jako bytostnou součást svého každodenního života (není to pouze "nedělní záležitost"). Cílem RPP je, aby dítě v této celistvosti prožívalo vztahy ve společenství i svůj vztah s Bohem. Nejde o to o náboženství mluvit (mluvit o vztahu s Bohem, o vztahu k Ježíši atd.), ale náboženství žít (žít svůj osobní vztah s Bohem atd.). Děti se společně učí "žasnout" nad krásou stvoření a sílou lásky a přátelství.