Putování za hvězdou aneb vánoční googlení...

Realizace: Premiéra hry proběhla v neděli 21. 12. 2008 od 10 hodin v kostele sboru ČCE v Soběhrdech.
Hra je napsána pro cca 20 dětí (4 větší role, 10 středních, ostatní jsou drobné role o 1-3 krátkých větách) a je doplněná písněmi (původními i přetextovanými). Dá se však upravit i pro jiný počet dětí, některé děti mohou hrát dvojrole, některé postavy a texty se dají ubrat nebo naopak přidat.

Fotografie (ze 21. 12. 2008)

Jak nacvičovat představení?

Anotace hry: Příběh nás zpočátku zavede do soudobé astronomické kanceláře dvou mudrců, kteří se díky inteligentnímu systému na počítače napojených teleskopů dozvádají o zvláštním světelném úkazu na obloze. Díky získanému grantu mohou putovat za tajemstvím vánoční hvězdy. Současně s mudrci cestuje do Izraele i zájezd mateřské školy a Baltazar, všichni se společně setkávají na palubě letu ESA 21-08. Po příletu do Jeruzaléma se do příběhu vměšuje již známá soukromá televize Sova a její reportérka Blažena Nectěná. Zatímco se mudrci vyptávají na zvláštní hvězdu u Heroda mága a ježibaby, seznámí se děti s prorokyní Annou, která je posílá správným směrem. Nakonec se všichni potkávají u nově narozeného Spasitele. Nedílnou součástí celého bádání se stává i nejmenovaný internetový vyhledavač...

Vánoční googlení... ke stažení (262 kB, doc)

Materiál ke hře: Ve hře jsme využívali dataprojektor - na promítání písniček na zeď + prezentace do TV Sova. Dále pak notebook, ze kterého jsme přes reprobedny pouštěli zvukové kulisy. Ostatní byly pouze drobné rekvizity.

 • Scénář (doc)
 • Seznam rolí (doc)
 • Písničky (doc)
 • Písně i s akordy v prezentaci pro projekci (43 kB, ppt)
 • Kostýmy (doc)
 • Kulisy a rekvizity (doc)
 • Prezentace východů a západů slunce (1,2 MB, ppt)
 • Stránka Googlu s logem hry (Je potřeba, aby byl soubor v jedné složce se souborem logo.png)
 • Zvuky letiště (622,2 kB, mp3) - Po příletu do Jeruzaléma
 • Televizní znělka (302,2 kB, wav) - Lze využít její zvuk před vstupy redaktorky
 • Zvuk příchozí zprávy (223 kB, wav)
 • Kulisy: Byly zařízeny jednoduše - stolek, židle + nápisy / obrázky pověšené na zadní oponu.

  Pár rad závěrem: Divadelní představení můžete pojmout nejen jako zábavu pro rodiče a členy sboru, ale i evangelizačně. Před hrou můžete vyvěsit plakáty a pozvat lidi z okolí, dát pozvánku do místních zpravodajů, poslat pozvánku svým známým e-mailem atp. Bohoslužby přizpůsobte nově příchozím, dejte si záležet na srozumitelnosti, oslovení a zvěsti všech účastníků bohoslužeb. Během ohlášek vyjádřete poděkování a radost z toho, že vážili svou cestu k vám. Pozvěte je k rozhovoru, čaji, kávě a cukroví.

  Budete-li mít jakékoliv dotazy, ráda vám je zodpovím (e-mail viz níže). K dispozici by měl být i videozáznam ze hry a veškeré noty a texty k písním. Pokud se rozhodnete moji hru použít, uvítám veškeré ohlasy a podněty, fotografie atp.


  Další hry:
 • Dlouho očekávaný král (2002)
 • Sčítání lidu (2002)
 • Něco velikého se chystá (2003)
 • Otevřete svoje srdce (2004)
 • Patero pokušení (2005)
 • Světlo naděje pro mne i pro tebe je - aneb apoštolovo putování (2006)
 • Putování za hvězdou aneb vánoční googlení... (2008)
 • Čtvrtý z mudrců (2009)